Mars

Mars je četvrta planeta po udaljenosti od Sunca, a sedma po masi i veličini. Oko svoje ose, koja ima nagib 25,2°, okrene se za...

Crna rupa

STA JE TO CRNA RUPA? Crna rupa je jedan od mogucih zvezdinih ?ostataka? – ekstremno zakrivljena oblast prostor-vremena iz koga se, prema klasicnoj fizici,...